Co zrobić, aby móc wziąć udział w badaniu klinicznym?

Co zrobić, aby móc wziąć udział w badaniu klinicznym?

31 marca, 2023 0 przez Redakcja

Bez badań klinicznych rozwój medycyny nie byłby możliwy. Przychodzi jednak taki moment, kiedy konieczne jest przetestowanie nowej terapii na żywych ludziach, co ostatecznie potwierdzi skuteczność wdrażanego rozwiązania. Kto może wziąć udział w takich badaniach?

Czy każdy może wziąć udział w badaniu klinicznym?

Badanie kliniczne zawsze poprzedza rekrutacja ochotników. Zgłosić się może każdy, jednak nie wszyscy zostaną zakwalifikowani do testów. W większości badań ochotnik powinien mieć zdiagnozowaną chorobę, odnośnie której sprawdzane są nowe metody leczenia. Ponadto brany jest pod uwagę wiek pacjenta, czasami także płeć, objawy, stopień zaawansowania jego schorzenia.

O udziale w badaniu decydują jeszcze kryteria wykluczenia. Są to czynniki, które dyskwalifikują kandydata, jak na przykład obecność chorób współtowarzyszących, stosowanie używek, przebyta operacja.

Niektóre badania kliniczne przeprowadza się na osobach zdrowych – zazwyczaj dotyczy to kuracji prewencyjnych, zmniejszających ryzyko wystąpienia określonej dolegliwości.

Jak się zgłosić na badania?

Do Clinical Best Solutions zgłaszać się mogą osoby w dowolnym wieku, z różnymi schorzeniami. Obecnie testowane są między innymi terapie dotyczące depresji, choroby Alzheimera, atopowego zapalenia skóry u dzieci, otyłości, miażdżycowej choroby naczyń wieńcowych, padaczki, raka prostaty – osoby z takimi schorzeniami mogą przyjść do placówki osobiście lub wypełnić formularz online, dostępny na stronie internetowej ośrodka badawczego.

Na podstawie zebranych od pacjenta danych przeprowadzana jest ocena kwalifikacji do badania. Jeśli pacjent okaże się osobą odpowiednią do wzięcia udziału w badaniu, zostanie zaproszony do wybranej placówki. Nawet po pozytywnym przejściu kwalifikacji pacjent ma prawo wycofać się z badania – nie tylko przed wyrażeniem zgody na udział, ale również w trakcie trwania badania, w dowolnym jego momencie. Bezpieczeństwo uczestnikom badania klinicznego zapewniają wytyczne Dobrej Praktyki Klinicznej, do których przestrzegania zobligowane są wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w prowadzenie badania.

Czy za udział w badaniach klinicznych wypłacane są pieniądze?

Za udział w badaniu nie jest wypłacana pensja czy jednorazowa gratyfikacja finansowa. Udział jest bezpłatny, ale sponsor badania pokrywa wszystkie koszty związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi, zatem pacjent nie ponosi żadnych niespodziewanych wydatków wynikających z leczenia. W przypadku rezygnacji współpraca z jednostką badawczą po prostu ustaje i nie są naliczane kary pieniężne.